பிக் பாஸ் தொகுப்பாளருக்கும், போட்டியாளர்களுக்கும் கடும் போட்டி