உயிருக்கு போராடியபோது காப்பாற்றாமல் போட்டோ எடுத்தனர் : மேகா மேத்யூ வேதனை